Splošni pogoji poslovanja

1. Predmet
Ti splošni prodajni pogoji urejajo nakup proizvodov in storitev, opravljen na daljavo prek elektronskega omrežja na spletni strani www.alternativasport.it v lasti podjetja Alternativa Sport S.r.l. - Loc. Sistiana 41/d, 34011 Devin Nabrežina (TS)
Vsak postopek nakupa poteka skladno z določbami Zakonske uredbe št. 185/99, kar zadeva varstvo zaupnosti pa veljajo predpisi iz Zakona št. 675/96 in nadaljnje spremembe.
 
2. Sprejem splošnih pogojev prodaje
Ko kupec elektronsko potrdi svoje naročilo blaga, s tem  brezpogojno sprejme splošne pogoje prodaje in se zavezuje, da bo v razmerju s podjetjem Alternativa Sport Srl spoštoval poleg splošnih tudi plačilne pogoje, navedene v nadaljevanju. Prav tako potrjuje, da je seznanjen in sprejema vsa navodila, ki so mu dana na podlagi zgornjih predpisov, prav tako je seznanjen, da podjetje Alternativa Sport Srl z enim družbenikom ni dolžno spoštovati drugačnih pogojev, če niso predhodno pisno potrjeni.
 
3. Dolžnosti kupca
Kupci obiskovalci spletne strani www.alternativasport.it morajo prebrati te splošne pogoje prodaje, še preden potrdijo svoj nakup. Ko je potrdilo naročila poslano, to pomeni, da je kupec v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji prodaje in jih v celoti sprejema.
 
4. Način nakupa
www.alternativasport.it je spletna stran, ki ponuja možnost nakupa športnih proizvodov. 
Prikaz proizvodov na spletni strani ni pravno zavezujoča ponudba, pač pa je le prosto dostopen spletni katalog. Pred potrditvijo nakupa, bo kupec prejel povzetek s ceno na enoto proizvoda in skupno ceno v primeru nakupa več proizvodov. S klikom na gumb "pošlji naročilo" se smatra, da je sklenjena pogodba o prodaji artiklov v vozičku. V potrditev nakupa bo ob zaključku transakcije kupec po elektronski pošti prejel sporočilo z datumom naročila in skupnim zneskom nakupa (“Potrditev naročila”). Ob prejemu Potrditve naročila je pogodba dokončno sklenjena.
V izjemnih primerih si pridržimo pravico do razrešitve pogodbe (na primer, če blago ni na voljo). V takšnem primeru bo kupec nemudoma obveščen.
 
5. Plačila
Kupec mora plačilo za kupljene proizvode izvršiti istočasno s Potrditvijo naročila, in sicer prek PayPal-a, ali vnaprej z bančnim nakazilom na naslednji račun:
 
Banka: MPS
IBAN: IT69X010303640000001130084
SWIFT/BIC-Code: PASCITM1490
 
Plačilo s PayPal računom
Prek PayPal-a sprejemammo plačila s PayPal računom. Transakcija se izvrši prek spleta s pomočjo varnih PayPal sistemov, noben podatek ni posredovan podjetju Alternativa Sport srl. Kriptografirani podatki o naročilu se prenesejo s sistemom SSL (Secur Socket Layer) neposredno na steržnike PayPal, ki zagotavljajo varnost prenosa podatkov skladno z veljavnimi predpisi. 
Plačilo z bančnim nakazilom
Plačilo se lahko izvrši tudi z vnaprejšnjim bančnim nakazilom na zgoraj navedeni bančni račun. Naročila ne bomo obdelali, dokler ne prispe plačilo na naš račun.
 
 
6. Dostava proizvodov in spremni dokumenti
Kupljeni proizvodi se dostavijo na naslov, ki ga navede stranka. Blago odpremimo z ekspresno poštno dostavo, priloženi so dostavni in prodajni dokumenti (dobavnica, seznam plačanih artiklov, račun).  Dokumentacijo shranite kot dokazilo o nakupu v primeru reklamacij ter kot zavarovanje v primeru kraje.
 
7. Garancija in proizvodi z napako
Za proizvode, kupljene na spletni strani www.alternativasport.it, veljajo relevantni predpisi iz Zakonika o varstvu potrošnikov, za zadeve, ki v omenjenem zakoniku niso obravnavane, pa veljajo specifične določbe Civilnega zakonika.
Garancija velja za proizvode, ki imajo napake in/ali ne delujejo pravilno in tega ni bilo mogoče ugotoviti v trenutku nakupa, pod pogojem, da se proizvod uporablja pravilno in skrbno, skladno z namenom proizvoda ter navodili v morebitni tehnični dokumentaciji ter z upoštevanjem raznih pravil iz dokumentacije.
Garancija ne velja v primeru malomarnosti pri uporabi in vzdrževanju proizvoda.
Kupec mora prodajalca o morebitnem nepravilnem delovanju proizvodov obvestiti v roku 60 (šestdesetih) dni od prejema blaga.
Kupec mora pisno obvestilo (kratek opis ugotovljene napake) priložiti v trenutku, ko vrača okvarjen proizvod.
Čeprav je proizvod okvarjen, se zamenjavo ali popravilo priznava samo, če je proizvod vrnjen v originalni embalaži, z vsemi dodatki in vso dokumentacijo, ki jo je kupec prejel v trenutku nakupa.   Če je proizvod vrnjen brez originalne embalaže, brez dodatkov in morebitne dokumentacije, podjetje  Alternativa Sport srl ne more izvršiti zamenjave ali popravila samega proizvoda.
Blago vrnite na naslednji naslov:
 
ALTERNATIVA SPORT S.r.l.
Loc. Sistiana 41/d
34011 DUINO AURISINA (TS)
 
Alternativa Sport Srl si pridrži pravico, da preveri dejansko prisotnost napak, ki jih je navedla stranka in blago zamenja ali popravi šele po takšnem pregledu.
Stroške vračila blaga pošiljatelju nosi kupec.
 
 
8. Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče
Pogodba se izvaja skladno z italijansko zakonodajo. V primeru sporov v zvezi z veljavnostjo, interpretacijo in izvajanjem pogodbe, je za reševanje spora pristojno sodišče v kraju bivanja ali stalnega naslova potrošnika, če se nahaja na ozemlju Italije.
deltacommerce
Informative

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, also for other purposes as specified in the cookie policy.
If you close this banner with a tick or click on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the cookies to be installed, click on 'Customise'. If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including cookies other than technical cookies, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.